Lisa Björklund Boistrup
Lisa Björklund Boistrup
 

IOWME är ett internationellt nätverk för frågor som berör maskulinitet och femininitet i undervisningen av matematik. Samtliga medlemsländer har en nationell koordinator. IOWME är ansluten till ICMI, the International Commision on Mathematical Instruction, som vart fjärde år ordnar en konferens – ICME-konferens. Den 8–15 juli 2012 hölls konferensen i Seoul, Korea.

Lisa Björklund Bositrup (Stockholms universitet/Linköpings universitet) och Eva Norén (Stockholms universitet) delar uppdragen som sammankallande och redaktörer för nyhetbrevet i

 
Eva Norén, foto Mia Olvång
Eva Norén
 

IOWME. Uppdragen gäller från juli och fram till nästa ICME-konferens som är i Hamburg 2016.

Annica Andersson vid Stockholms universitet är nationell koordinator i IOWME.

 

Webbplats för IOWME, International Organisation of Women and Mathematics Education