Den 14 februari bjöd prefekt Anneli Liukko in de nya dekanerna vid Naturvetenskapliga fakulteten och representanter från ämnesinstitutionerna för att sprida kunskap om institutionens verksamhet.

Ur programmet:
Prefekt Anneli Liukko presenterade institutionen.
Professor Astrid Pettersson berättade om vad PISA kan lära oss om skola och lärarutbildning.
Eva Norén berättade om de nya lärarutbildningarna inom fakulteten – Grundlärarutbildningen 4–6, Ämneslärarutbildningen och KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning).
Professor Per-Olof Wickman, Karim Hamza och Maria Andrée berättade om forskningen inom naturvetenskapsämnenas didaktik.
Kerstin Pettersson presenterade den matematikdidaktiska forskningen.

 

 
Eva Norén , Karim Hamza, Anneli Liukko, Per-Olof Wickman och Maria Andrée
Från vänster Eva Norén , Karim Hamza, Anneli Liukko, Per-Olof Wickman och Maria Andrée