Studier på avancerad nivå kräver utbildning på grundnivå som omfattar minst 120 högskolepoäng. Utbildningen på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Kunskaper, färdigheter och förmågor som erhållits på grundnivån ska fördjupas.

Fristående kurser på avancerad nivå våren 2013

Vetenskapsteori i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Avancerad nivå, 7.5 hp
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Avancerad nivå, 7.5 hp
Undervisning i naturvetenskap, utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling, Avancerad nivå, 7.5 hp
 

Fristående kurser på avancerad nivå hösten 2012

Bedömning och betygssättning i naturvetenskap, 7.5 hp (inställd HT12)

Matematikämnets didaktik I, Avancerad nivå, 7.5 hp

Naturvetenskapsämnenas didaktik I, Avancerad nivå, 7.5 hp

Att handleda och utveckla yrkeskunnande för undervisning i matematik och naturvetenskapliga ämnen, Avancerad nivå, 7.5 hp

Matematikämnets didaktik II, Avancerad nivå, 7.5 hp

Naturvetenskapsämnenas didaktik II, Avancerad nivå, 7.5 hp

Pragmatiska perspektiv på lärande, Avancerad nivå, 15 hp

Undervisning i naturvetenskap, utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling, Avancerad nivå, 7.5 hp

Extramuralt lärande i naturvetenskap, Avancerad nivå, 7,5 hp
Undervisningsspråk: Engelska. Kursen är på heldistans, utan obligatoriska träffar.