Handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, årskurs F-6, 7.5 hp (UM5028)

Kursen vänder sig till dig som är handledare eller vill bli handledare i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för studenter i lärarutbildningarna och har en lärarexamen med inriktning mot förskoleklass och årskurserna 1¬–6. Kursen vänder sig även till personer som arbetar i fritidshem och har en lärar- eller fritidspedagogexamen. I kursen behandlas didaktiska frågor relaterade till handledning av lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU-handledarens verksamhet och handledning problematiseras utifrån teorier om lärande och aktuell didaktisk forskning. I kursen ingår ett praxisnära utforskande av olika handledningsstrategier samt handledningsprocessen i förhållande till styrdokument och arbetsmaterial för VFU.

Ansökan, information och kursplan

Att handleda och utveckla yrkeskunnande för undervisning i matematik och naturvetenskapliga ämnen 7,5 hp (UM7020)

I kursen behandlas:

  • ämnesdidaktiska frågor relaterade till handledning av lärarstudenter för att stödja deras utveckling till lärare i matematik och/eller naturvetenskapliga ämnen
  • handledningsstrategier relaterade till ämnesdidaktik
  • aktuell forskning kring utveckling och formativ bedömning av lärares och lärarstudenters ämnesdidaktiska kunnande. I arbetet med formativ bedömning kommer kursdeltagarna att analysera och bearbeta dokument för formativ bedömning som används i lärarutbildning vid Stockholms universitet.
  • analys och reflektion av undervisning och lärprocesser i relation till din egna praktiska yrkesteori.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Deltagande i övningar är obligatoriskt. Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift och muntlig redovisning.

Ansökan, information och kursplan


Kurs i partnerområdet?

Kursen kan ges i kommun/region/partnerområde under förutsättning att antalet kursdeltagare är minst 22 och att kommunen/regionen/partnerområdet tillhandahåller lokaler. För planering av ett sådant upplägg kontakta universitetslektor Margareta Enghag, margareta.enghag@mnd.su.se.