i matematik och naturvetenskapliga ämnen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan, 300 hp

 

Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen (300 högskolepoäng) är en utbildning för dig som tycker om att arbeta med människor och som ser ungdomars utbildning som ett viktigt uppdrag.

På ämneslärarprogrammet får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever i högstadiet och gymnasiet.  Du får goda kunskaper inom de ämnen du  väljer att studera, kombinerat med utbildningsvetenskap för att utvecklas till en fullfjädrad ämneslärare.

Utbildningen innehåller också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som innebär att du deltar i en skolas vardag. Under VFU:n får du möjlighet att praktiskt omsätta dina teoretiska kunskaper samt öva förmågor som är viktiga i rollen som lärare.
 

Tre examina

Utbildningen har nära koppling till forskning inom olika ämnesdidaktiska områden och ger dig tre examina:

  1. Kandidatexamen.
  2. En ämneslärarexamen på avancerad nivå med inriktning mot arbete i  årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.
  3. En masterexamen i matematikämnets eller naturvetenskapsämnenas didaktik (om du läser 300 hp).
     

Ämneskombinationer

Du kan välja mellan att läsa mot årskurs 7-9 eller mot gymnasiet och det finns en mängd ämneskombinationer att välja mellan. Mer information om dessa hittar du här:

Forskare som undervisar

Träffa Iann Lundegård som forskar inom naturvetenskapsämnenas didaktik och undervisar på Ämneslärarprogrammet. Se filmen med Iann (46 sek).


Andra inriktningar inom ämneslärarprogrammet

Du kan också läsa till lärare inom andra ämnen på Stockholms Universitet.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap

På Lärarutbildningsportalen hittar du fler inriktningar, www.su.se/lararutbildning