Fredagen den 25 augusti
 

Kl 10.00-11.30 i Aula Magna:
Gemensam introduktion för alla nya lärarstudenter

 • Rektor hälsar välkommen
  tillsammans med studentkåren
 • Utbildningsvetenskaplig kärna
 • Verksamhetsförlagd utbildning
 • Centrala lärarstudentrådet
 • Lärarstudenternas klubbmästeri 
 • Medieverkstaden
 • Kom igång med IT och biblioteket
 • Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
 • Studenthälsa

11.30    Lunch - Ta med dig mat och ät lunch med andra lärarstudenter i gräset!

Kl 13.15-15.00 i G-salen:
Introduktionsprogam för grundlärarprogrammet 4-6

 • Studenterna hälsas välkomna
 • Föreläsning om läraryrket
 • Institutionens personal presenterar sig
 • Information om internationalisering och jämställdhet
 • Studentrådet
 • Studenternas IF                        
 • Information om kurser första terminen för 4-6
 • Frågor
 • Avslutning

14.30-16.00 Studentmässa Foajén och Galleriet, plan 3 och 4, Aula Magna.


Insparque