Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
London

Plugga eller gör VFU utomlands - dags att söka!

Som lärarstudent har du möjlighet att göra VFU utomlands, alternativt läsa en eller två terminer vid ett utländskt universitet/högskola. Sista ansökningsdag för vårterminen 2019 är 15 september 2018.

Studenter

Sen anmälan – kurser & program vid MND

Från den 13 juni så kan du göra en sen anmälan till vissa kurser och program.

Natalie

Samverkansprojekt om programspecifika VFU-skolor

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) och ett antal skolor i Sollentuna har startat samverkansprojektet ”Programspecifika VFU-skolor, för ökad professionsanknytning i lärarutbildningen och stimulans till utveckling i skolan.”