Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Matematik

Mattelärare byter högskolan mot grundskolan och får betydligt högre lön

Matematiklärare får högre lön i grundskolan, vilket blir ett problem för lärarutbildningar runt om i landet. Skickliga lärarutbildare lämnar lärarutbildningen och det är svårt att rekrytera nya lärare.

Äggkartongssymmetri

Utomhusmatematik på universitetet för 300 skolbarn

Under en heldag fick drygt 300 skolelever i årskurs 2, 3 och 4 prova på matematikundervisning utomhus på Frescati. Det var lärarstudenter som fått i uppdrag att planera utomhusmatematik och sedan genomföra den praktiskt med skolbarnen.

Carl-Johan Rundgren

Engagerad i medborgarbildning, naturvetenskap och media

Carl-Johan Rundgren, docent vid MND, är intresserad av hur naturvetenskap i media kan användas som ett verktyg i klassrummet och användning av samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (socio-scientific issues) i undervisningen.