Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Kerstin Danckwardt-Lillieström

Licentiatseminarium, Kerstin Danckwardt-Lillieström

Torsdagen den 25 april lägger Kerstin Danckwardt-Lillieström fram sin licentiatuppsats "Drama i kemisalen - En designbaserad studie av hur kreativt drama kan stödja gymnasieelevers lärande av kemisk bindning".

Anna Pansell

Pris för framstående vetenskaplig prestation till Anna Pansell, MND

Anna Pansell, MND, har utsetts till mottagare av Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation.

Zeynep Ünsal

Zeynep Ünsal MND, vinnare av Research Worth Reading 2019

Priset delas årligen ut till tre artiklar av Publications Advisory Committee for NARST tillsammans med NSTA. De artiklar som vinner anses särskilt användbara för nv-lärare

Nathalie Sinclair

Nathalie Sinclair tilldelas Svend Pedersen Lecture Award 2019

Utmärkelsen Svend Pedersen Lecture Award tilldelas år 2019 professor Nathalie Sinclair, Faculty of Education, Simon Fraser University (Vancouver, Canada), and Canada Research Chair in Tangible Mathematics Learning. Prisföreläsningen kommer att hållas den 12 juni.