Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Paola Valero

40 miljoner till forskarskola om matematik och naturvetenskap

I Vetenskapsrådet utlysning inom utbildningsvetenskap har forskarskolan Att göra matematik och naturvetenskap relevant – en ämnesdidaktisk forskarskola för lärarutbildare tilldelats 40 miljoner under fem år.

40 miljoner från Vetenskapsrådet till forskarskolan: Kunskapsmätningar inom utbildningssystem

I Vetenskapsrådets utlysning utbildningsvetenskap har forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem - forskarskola för lärarutbildare beviljats 40 miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND samt Kerstin Pettersson på MND är medverkande forskare tillsammans med Göteborgs universitet (koordinatorer) och Uppsala universitet.

Två forskningsprojekt vid MND har beviljats forskningsmedel från Vetenskapsrådet


Projektet Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie av ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola har beviljats 5 918 511kr. Auli Arvola Orlander från MND är medverkande forskare tillsammans med Lisa Öhman, HSD; Simon Ceder, Konstfack och projektledare Karin Gunnarsson, IPD.

Projektet Optimal kalibrering av uppgifter i datorbaserade kunskapsprov har beviljats drygt fem miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND är medverkande forskare tillsammans med Frank Miller, Ellinor Fackle-Fornius och Jonas Bjermo från Statistiska Institutionen.