Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Program & kurser

Läs om vilka program och kurser som vi erbjuder till ht-2018. Sök senast 16 april!

Kerstin och Lisa

Två (!) docentföreläsningar i matematikämnets didaktik

Både Kerstin Pettersson och Lisa Björklund Boistrup kommer att ha docentföreläsning 23 mars i Vivi Täckholmsalen, Svante Arrhenius väg 20 A, P-huset.

studenter

Ny lärarutbildning för teckenspråkiga

I höst startar universitetet en unik utbildning för den som vill bli teckenspråkig tvåspråkig grundlärare. Sök senast 16 april