Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
John Airey

10-års jubileum för MND:s FoU-dag

Onsdagen den 13 juni genomfördes den årliga FoU-dagen (forskning och utvecklingsdagen) vid MND. Dagen är uppskattad av personalen och har därför levt vidare under lång tid och i år var det dags för 10-års jubileum.

Sommarblommor

Bemanning av studievägledning och utbildningsadministration under sommaren

Från och med vecka 25 till och med vecka 32 (18 juni - 10 augusti) har utbildningsadministrationen och studievägledningen begränsad bemanning. Det innebär att det kan dröja innan du får svar på dina frågor.

Omslag

Ny bok: Lärares bedömningsarbete - Viveca Lindberg, Inger Eriksson och Astrid Pettersson (red)

Sverige hör till de länder i världen som bytt betygssystem oftast, vilket inneburit att vi vid ett flertal tillfällen satt rättssäkerheten gällande bedömning ur spel. Boken Lärares bedömningsarbete vill balansera bedömningsdebatten genom att öka förståelsen för hur arbetet påverkas av avgörande faktorer som ligger utanför klasslärarens inflytande och ansvar.