Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Jenny Fred

Licentiatseminarium, Jenny Fred

Tisdagen den 1 oktober lägger Jenny Fred fram sin licentiatuppsats "Att etablera och upprätthålla ett algebraiskt arbete i årskurs 2 och 3 En undervisningsutvecklande studie med matematiska mönster som innehåll".

Cecilia Dudas

Licentiatseminarium, Cecilia Dudas

Fredagen den 4 oktober lägger Cecilia Dudas fram sin licentiatuppsats "Chemistry education for citizenship Didactic modelling for complexity in students’ discussions".

Maria Parappilly

SAMTAL@SU: Race to improve student understanding of uncertainty - Maria Parappilly

Full title: Race to improve student understanding of uncertainty: using lego in the physics lab. Lunch seminar followed by optional discussion over coffee.

Bokomslag Formativ bedömning

Ny bok: Formativ bedömning

Utmaningar för undervisningen - av Viveca Lindberg, Inger Eriksson och Astrid Pettersson.