Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Fältstudier

Dags för examensarbete eller uppsats? Sök Minor Field Studies-stipendium!

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium (MFS) möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

London

Plugga eller gör VFU utomlands - dags att söka!

Som lärarstudent har du möjlighet att göra VFU utomlands, alternativt läsa en eller två terminer vid ett utländskt universitet/högskola. Sista ansökningsdag för vårterminen 2019 är 15 september 2018.

Studenter

Sen anmälan – kurser & program vid MND

Från den 13 juni så kan du göra en sen anmälan till vissa kurser och program.