Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Omslag till boken Hållbar bedömning

Ny bok: Hållbar bedömning

Fullständig titel: Hållbar bedömning - Bildning välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete. Astrid Pettersson, professor vid MND har tillsammans med Gudrun Erickson och Anna Palmér skrivit kapitlet: Hållbar utformning och användning av nationella prov.

Drönarbild Frescati

Vi söker universitetslektor i matematikämnets didaktik

Vi söker nu universitetslektor i matematikämnets didaktik, läs mer och sök senast 2021-05-24.

Unga eleverFoto: Niklas Björling

Ny avhandling - Unga elever kan ha nytta av algebra för att resonera om strukturer inom aritmetik

Helena Erikssons avhandlingsarbete bygger på två forskningsprojekt som är genomförda på en flerspråkig grundskola med elever i f-klass till åk 6 i Sverige. Forskningsprojekten genomfördes som en undervisningsutvecklande forskning vilket innebar att undervisningen förändrades i cykliska processer parallellt med att specifika forskningsfrågor utvecklades. Forskningsfrågorna besvaras och diskuteras i avhandlingen.

Karim Hamza

"Lärarnas betydelse i den praktiknära didaktiska forskningen"

Karim Hamza, docent Naturvetenskapsämnenas didaktik vid MND, intervjuas av Skolforskningsinstitutet om projektet RiskEdu II.

Elever i arbete. Foto: Niklas Björling

Industri, lobbyverksamhet och skolans naturvetenskap

Dagens Nyheters publicerade 2021-03-08 en artikel om granskning av skogsindustrins lobbyverksamhet. Artikeln visar att omtvistade budskap om skogen och skogsnäringen riktas mot svenska mellanstadiebarn. Maria Andrée, Stockholms universitet, och Lena Hansson, Högskolan i Kristianstad, har granskat industrins engagemang i skolan i flera studier.

VT21

Distansundervisning vårterminen 2021

På grund av coronaviruset och pandemin kommer undervisningen vid institutionen att bedrivas på distans under vårterminen 2021.


VFU

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå som vanligt under vårterminen 2021. Se även:

Tips om att studera hemifrån