Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Jonna Wiblom

Disputation - Jonna Wiblom

Fredagen den 2 oktober lägger Jonna Wiblom fram sin avhandling "Cultivating humanity in science education: A capabilities approach to students' critical examination of public issues in science education".

Ruta med i

Undervisning HT-2020 på MND - delvis distans, delvis campusträffar

MND kommer att under höstterminens första halva, period A och B (31/8-2/11) bedriva stor del av undervisningen online, dvs på distans via zoom. Några kurser kommer att ha en del campusträffar där vi följer de restriktioner som gäller. Alla studenter kommer få ett mail med mer information om vad som gäller för respektive kurs. Vi hoppas kunna öppna upp för mer campusundervisning senare under terminen.

VFU

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå som vanligt höstterminen 2020. Se även vanliga frågor och svar

Ruta med I

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.