Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Ruta med i

Undervisning HT-2020 på MND - delvis distans, delvis campusträffar

MND kommer att under höstterminens första halva, period A och B (31/8-2/11) bedriva stor del av undervisningen online, dvs på distans via zoom. Några kurser kommer att ha en del campusträffar där vi följer de restriktioner som gäller. Alla studenter kommer få ett mail med mer information om vad som gäller för respektive kurs. Vi hoppas kunna öppna upp för mer campusundervisning senare under terminen.

VFU

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå som vanligt höstterminen 2020. Se även vanliga frågor och svar

Sommarblommor

Bemanning av studievägledning och kursadministration 8 juni - 20 augusti 2020

Från 8 juni - 20 augusti har utbildningsadministrationen och studievägledningen begränsad bemanning. Här hittar du information om hur du kan kontakta dem.

Att programmera med workshops

- Förlängd ansökningstid - "Att programmera med workshops" är ett uppdrag från Skolverket och erbjuds till höstterminen 2020. Workshopserien vänder sig till lärare i åk 4-9 och gymnasiet som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter i programmering.

studentr

Sen anmälan till HT-2020

Till våra magister- och masterprogram samt vissa av våra fristående kurser går det att göra en sen anmälan från och med den 15 juli. Du ansöker som vanligt på antagning.se

Läs mer om:

Ruta med I

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.