Matematikundervisning i mångkulturella och flerspråkiga miljöer 

Som en del av institutionens samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs Universitet, har vi tagit över resurssidorna med länkar och litteratur som innehåller information och utvecklingsarbete kring matematikutbildning i mångkulturella och flerpråkiga miljöer.

How teacher turnover harms student achievement

Immigrant students in disadvantaged schools

What to do — and not do — for growing number of English Language Learners (The Washington Post)

PISA - Untapped Skills: Realising the Potential of Immigrant Students (OECD)

Mathematics and Gaeilge: A Report on the Influence of Bilingualism (NCE-MSTL)

Mathematics Teaching, Learning, and Liberation in the Lives of Black Children (Bokus)

Achievement Gaps: How Hispanic and White Students in Public Schools Perform in Mathematics and Reading (NCES)

Politics in an Indian canyon? Some thoughts on the implications of ethnomathematics (Springer)

USA: Barn till invandrare bäst i naturvetenskap (NCM)

Språkets vikt i matematik (Lärarnas Nyheter)

Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan (Rättsnätet)

USA: reformarbete i ljuset av PISA (NCM)

Skolverkets verksamhet utifrån det minoritetspolitiska målet (Skolverket, Publikationer)

Utställning om etnomatte (SR P4)

Undervisning i matematik på engelska (NCM)

Svenskspråkiga elever sämre i matematik (YLE)

Sorgligt resultat för språkpolitiken (SvD)

Coaxing First Nations to succeed in math; Teaching geared to aboriginal students (canada.com)

White British pupils "make less progress" than ethnic minorities (NCM)

Om flerspråkighet och tystnad (Göteborgs universitet)

Guidelines encourage minorities in math (Newsobserver)

Learning languages and something else (European Commission Multilingualism)

Enhancing Mathematics Teaching (MELL - The Mathematics for English Language Learners)

Teaching mathematics in England (NCETM)

Översättningsmaskin ska hjälpa i skolan (Aftonbladet)

Underrepresented Groups Make Gains in Mathematics (MathDL)

Math, reading gap among Native American students (Associated Press)

Högskoleverket ska göra översyn av högskoleutbildningar i nationella minoritetsspråk (Regeringskansliet)

Ny bok om science och spansk-engelskspråkiga elever: Teaching Science with Hispanic ELLs in K-16 Classrooms (Information Age Publishing)

OECD Reviews of Migrant Education - Closing the Gap for Immigrant Students: Policies, Practice and Performance (OECD)

Klent med kunskap om nyanlända i skolan (Vetenskapsrådet)

Two-language program produces results (The Idaho Mountain Express)

EU-pengar till matematik i samisk kultur (MyNewsdesk)

Samisk kultur i skolan (Högskolan.net)

Räkna och mäta på samiskt vis (Nämnaren)

Nyanlända elever ska tidigt möta höga förväntningar (Skolverket)

Logaritmisk skala hos urbefolkning (ScienceDaily)

Log or Linear? Distinct Intuitions of the Number Scale in Western and Amazonian Indigene Cultures (Science Magazine)

Jämställda tjejer räknar bättre (Dagens Nyheter)

Jämställdhet gynnar flickors skolresultat (Sveriges Radio)

Math skills related to gender equality: study (livemint.com)

UCR math professor tells girls they can add up (Press-Enterprise)

The freedom to say 'no' (The Boston Globe)

Reporter Examines Gender Gap in Math and Science (NPR)

USA: IBM satsar på minoritetselever (IBM)

Minority Ethnic Pupils in the Longitudinal Study of Young People in England (DCSF)

Alla i skolan vinner på att ha lärare med utländsk bakgrund (Lärarnas tidning)

Låga förväntningar hindrar utveckling (The Columbia Daily Tribune)

Ett kulturellt besök i matematikundervisning: En aktionsstudie med ett etnomatematiskt perspektiv. (Malmö högskola)

Klass mer avgörande för utbildningsnivån än etnisk bakgrund (LO)

Mer än matematik (Skolverket)

The OECD Thematic Review on Migrant Education (OECD)

Bok: Språk, kultur och matematikundervisning (Studentlitteratur)

NASGEm North American Study Group on Ethnomathematics (NASGEm)

Education professor wins grant to promote math instruction in Spanish (University of Connecticut)

Modersmålsundervisning underlättar integrationen (Helsingborgs Dagblad)

Bok: Improving Access to Mathematics: Diversity and Equity in the Classroom  (Teachers College, Columbia University)

ICME 11: Mathematics education in a multilingual and multicultural environment (ICME 11)

ICME 11: The role of ethnomathematics in mathematics education (ICME 11)

USA: Elevernas resultat i matte de bästa på 17 år (The Nation's Report Card)

Math Scores Rise, but Reading Is Mixed (New York Times)

2007 NAEP Reports Sustained Improvement in Math Scores Nationwide in Grades 4 and 8 (NCTM)

Education at a Glance 2007 (Directorate for Education)

Brister i undervisningen för nyanlända elever (Skolverket)

Konferens: Different Learners – Different Math? (Åbo Akademi)

Kommunerna satsar inte på modersmålet (Lärarförbundet)

How Far Behind in Math and Reading are English Language Learners? (Pew Hispanic Center)

A better way to teach bilingualism? (The Dallas Morning News)

Webbmatte.se – matematikundervisning på åtta språk What mathematics teachers need to learn about language (Mathematical Sciences Research Institute)

Informationsmaterial: Nationella minoriteter i skolan (Skolverket)

Morsmålsopplæring svekker ikke norsk (Kunnskapsdepartementet)

“It's Being Done” (Harvard Education Press)

Matematiklärande hos tvåspråkiga elever (BBC)

Matematikprojekt blev succé (Kristdemokraten)

Gemensam läxläsning förenar (Kristdemokraten)

Matte på hemspråk hjälp för godkänt (Dagens Nyheter)

Multilingualism boosts European competitiveness (Press releasea Europa)

Educational studies in mathematics Vol. 64(2007):2 Special issue: Multilingual issues in mathematis education (Springer)

Bilingualism, Learning and Achievement: conference report (Multiverse)

Website resources for mathematics and science in community languages (Multiverse)

Varför räknar du just så? (Nämnaren)

Minoritetselever och matematikutbildning: en litteraturöversikt (NCM)

Tema Modersmål (www.modersmal.net)

Mattepatrullen - arabiska (UR)

Rätten att utveckla simultan tvåspråkighet (Lärarnas tidning)

Kraftigt försämrade provresultat i USA (Inside Higher Ed)

Chinese, English speakers do math differently (msnbc)