Matematikämnets didaktik

Bild

Forskningen inom matematikämnets didaktik är blandad. Fokus på forskningen är bland annat; bedömning och utvärdering, kunskapsutveckling över tid, flerspråkighet och matematik samt formandet av matematiska koncept.

Anna Pansell

Pris för framstående vetenskaplig prestation till Anna Pansell, MND

Anna Pansell, MND, har utsetts till mottagare av Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation.

Omslag

Ny bok: Lärares bedömningsarbete - Viveca Lindberg, Inger Eriksson och Astrid Pettersson (red)

Sverige hör till de länder i världen som bytt betygssystem oftast, vilket inneburit att vi vid ett flertal tillfällen satt rättssäkerheten gällande bedömning ur spel. Boken Lärares bedömningsarbete vill balansera bedömningsdebatten genom att öka förståelsen för hur arbetet påverkas av avgörande faktorer som ligger utanför klasslärarens inflytande och ansvar.

Iben Christiansen

5,7 miljoner från Vetenskapsrådet till projekt: Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet ”Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken” beviljats 5 775 671 kr. Projektledare är Iben Christiansen docent vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Eva Norén

Eva Norén - ny ordförande för NoRME

Eva Norén universitetslektor vid MND har utnämnts till ny ordförande för NoRME (Nordic Society for Research in Mathematics Education).

Kontakt

Ämnesansvariga
Matematikämnets didaktik
Professor Paola Valero
E-post: paola.valero@mnd.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Eva Norén
E-post: eva.noren@mnd.su.se

Forskarskolor
FoNS
Trace