Matematikämnets didaktik

Mathematics education research

Forskningen inom matematikämnets didaktik är blandad. Fokus på forskningen är bland annat; bedömning och utvärdering, kunskapsutveckling över tid, flerspråkighet och matematik samt formandet av matematiska koncept.

Iben Christiansen

5,7 miljoner från Vetenskapsrådet till projekt: Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet ”Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken” beviljats 5 775 671 kr. Projektledare är Iben Christiansen docent vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Eva Norén

Eva Norén - ny ordförande för NoRME

Eva Norén universitetslektor vid MND har utnämnts till ny ordförande för NoRME (Nordic Society for Research in Mathematics Education).

Lovisa Sumpter

"Fokus på rätt och fel får många att tappa sugen"

I över tio år har Lovisa Sumpter, docent i matematikämnets didaktik vid MND, forskat om matematik och affekt. Det vill säga hur elever ser på ämnet och undervisningen samt hur känslor och motivation är kopplade till det.

Kontakt

Ämnesansvariga
Matematikämnets didaktik
Professor Paul Andrews
E-post: paul.andrews@mnd.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Eva Norén
E-post: eva.noren@mnd.su.se

Forskarskolor
FoNS