Foto: Anna Löwenhielm/FoNS
Foto: Anna Löwenhielm/FoNS

FoNS innefattar att vara medveten om sambandet mellan tal och antal och en förståelse för kardinalitet. Det innebär att barn måste förstå både ett-till-ett principen samt att sista talet i en räknad mängd anger totala antalet i mängden (Jordan & Levine, 2009; Malofeeva et al., 2004; Van Luit & Schopman 2000). Överensstämmelsen mellan ett tals namn eller symbol och det antal som det representerar är i grund och botten en mänsklig uppfinning som kräver undervisning (Geary, 2013). Barn som har problem med att se dessa samband tenderar att få matematiksvårigheter senare i livet (Kroesbergen et al., 2009; Mazzocco et al., 2011).

 

Referenser:

Geary, D. (2013). Early foundations for mathematics learning and their relations to learning disabilities. Current Directions in Psychological Science, 22(1), 23-27.

Jordan, N., & Levine, S. (2009). Socioeconomic variation, number competence, and mathematics learning difficulties in young children. Developmental Disabilities Research Reviews, 15(1), 60-68.

Kroesbergen, E., Van Luit, J., Van Lieshout, E., Van Loosbroek, E., & Van de Rijt, B. (2009). Individual differences in early numeracy. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(3), 226-236.

Malofeeva, E., Day, J., Saco, X., Young, L., & Ciancio, D. (2004). Construction and evaluation of a number sense test with Head Start children. Journal of Educational Psychology, 96(4), 648-659.

Mazzocco, M., Feigenson, L., & Halberda, J. (2011). Impaired acuity of the approximate number system underlies mathematical learning disability (dyscalculia). Child Development, 82(4), 1224–1237.

Van Luit, J., & Schopman, E. (2000). Improving early numeracy of young children with special educational needs. Remedial and Special Education, 21(1), 27-40.