Projektet har följande formulerade syften:

  • Att beskriva de olika praktikerna i matematiklärarutbildningen med fokus på didaktiska teorier och tekniker, de sätt teori och praktik möts och relationen till inkluderande undervisningspraktiker.
  • Att förstå processer och resultat av transformation av innehåll från lärarutbildningen.
  • Att bidra till fördjupat förståelse för lärares lärande och hur de reflekteras i förändringar av mathematical discourses in instruction (MDI, se delen om ramverk), tillämpningar av didaktiska tekniker och inklusiv undervising.
  • Att identifiera vad från lärarutbildningen som påverkar lärares lärande.
  • Att använda dessa nya kunskaper för att påverka och förändra lärarutbildningen och utveckla en mastersutbildning i matematik-lärarutbildning (för lärarutbildare).