Matematikämnets didaktik

Bild

Forskning i matematikämnets didaktik består av systematiska studier av de många aspekter av matematikämnet i skolan. Den forskning som bedrivs vid institutionen innefattar alla nivåer i skolsystemet. Forskningen behandlar också lärarutbildning, matematiklärares och andra vuxnas matematiklärande i sin profession.

Inom forskningen används ett flertal teoretiska perspektiv från didaktik, pedagogik, psykologi och kognition, sociologi och kulturella studier samt utbildningsvetenskap. Detta utvecklas inom områden som elevers matematiska tänkande och resonemang, studenters matematiska begreppsutveckling, bedömning av matematiklärande, flerspråkighet och kulturell mångfald i matematikundervisningen, frågor om inkludering och exkludering i relation till matematikämnet, matematiklärares lärande och professionella utveckling.

Forskningen anknyter inte bara till svensk skola, den är också en del av den internationella matematikdidaktiska forskningen. Forskningen bidrar alltså både till bearbetning av konkreta matematikdidaktiska problem i Sverige och till den internationella kunskapsproduktionen inom området.

 

Bild: Dylan Slammert, dylanslammert@gmail.com

Ny avhandling: Desires for mathematics teachers and their knowledge

Lisa Österling har undersökt vilka bilder av den gode matematikläraren som framträder i bedömningssituationer under VFU, men också vilken kunskap som värderas som viktig för matematiklärare.

Bokomslag

Ny bok om bedömning

Boken belyser och diskuterar en rad aspekter kring bedömning i matematik och syftet är att lärare, lärarutbildare och lärarstudenter ska inspireras i sitt arbete kring bedömning.

Nathalie Sinclair

Moving mathematics: Gesturo-haptic encounters with multiplication

Professor Nathalie Sinclair, Faculty of Education, Simon Fraser University tilldelades Svend Pedersen Lecture Award 2019, se hennes prisföreläsning.

Anna Pansell

Pris för framstående vetenskaplig prestation till Anna Pansell, MND

Anna Pansell, MND, har utsetts till mottagare av Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation.

Omslag

Ny bok: Lärares bedömningsarbete - Viveca Lindberg, Inger Eriksson och Astrid Pettersson (red)

Sverige hör till de länder i världen som bytt betygssystem oftast, vilket inneburit att vi vid ett flertal tillfällen satt rättssäkerheten gällande bedömning ur spel. Boken Lärares bedömningsarbete vill balansera bedömningsdebatten genom att öka förståelsen för hur arbetet påverkas av avgörande faktorer som ligger utanför klasslärarens inflytande och ansvar.

Iben Christiansen

5,7 miljoner från Vetenskapsrådet till projekt: Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet ”Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken” beviljats 5 775 671 kr. Projektledare är Iben Christiansen docent vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Eva Norén

Eva Norén - ny ordförande för NoRME

Eva Norén universitetslektor vid MND har utnämnts till ny ordförande för NoRME (Nordic Society for Research in Mathematics Education).

Kontakt

Ämnesansvariga
Matematikämnets didaktik
Professor Paola Valero
E-post: paola.valero@mnd.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Eva Norén
E-post: eva.noren@mnd.su.se

Forskarskolor
FoNS
Trace