I sammanhanget var åhörarna särskilt intresserade av barnens utforskande i naturvetenskap och deras kunskapsrepresentationer i form av olika estetiska uttryck.