Naturvetenskapsämnenas didaktik

Bild

Forskarna inom naturvetenskapsämnenas didaktik är involverade i alla nivåer av utbildningssystemet och samhället i stort. Av central vikt är forskning på läroplanen och klassrumsinteraktioner. Analyser används för att modellera interaktioner konceptuellt i sätt som kan stödja lärares beslutsfattande rörande innehåll och metoder.

Forskningen spänner från studier av utbildning rörande hållbar utveckling i förskolan samt lärande vid extramurala lärarmiljöer såsom museer till lärande i flerspråkiga miljöer.

Anna Danielsson

Anna Danielsson, ny professor vid MND

Första februari tillträdde Anna Danielsson som professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Inom sin forskning intresserar sig Anna främst för genus-, makt- och identitetsperspektiv på naturvetenskapernas didaktik.

Bok

Ny bok: Skolutveckling i teori och praktik

Karim Hamza och Per Anderhag vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) bidrar med ett kapitel i den nyutkomna boken Skolutveckling i teori och praktik (Anette Olin och Åsa Hirsh, red.).

Bokomslag

Ny bok om: Didaktisk utvecklingsdialog – en modell för utvecklingsarbete i skolan

Karim Hamza vid MND är redaktör för den nyutkomna boken "Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling" tillsammans med projektledaren Anette Olin samt Jonas Almqvist och Lisbeth Gyllander Thorkildsen.

Zeynep Ünsal

Zeynep Ünsal MND, vinnare av Research Worth Reading 2019

Priset delas årligen ut till tre artiklar av Publications Advisory Committee for NARST tillsammans med NSTA. De artiklar som vinner anses särskilt användbara för nv-lärare

Hong Kong miljö

STINT-stipendium ledde till sabbatstermin i Hong Kong

Jesús Piqueras, forskare och lärarutbildare vid MND fick möjlighet att tillbringa en sabbatstermin vid The Chinese University of Hong Kong (CUHK) genom STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

Boken

Nyutkommen bok - utmanar företeelser inom det naturvetenskapliga undervisningsfältet

Den rykande färska boken "Cultural, social and political perspectives in Science education – a Nordic view" har skrivits med syftet att problematisera och utmana tillvägagångssätten i forskning, undervisning och lärande inom det naturvetenskapliga undervisningsfältet.

Sjöhistoriska

Samarbete med Sjöhistoriska museet

Projekt ”Verktyg för museipedagogers professionsutveckling” som leds av Jesús Piqueras universitetslektor vid MND, har i samarbete med Sjöhistoriska museet utvecklat och testat ett skolprogram ”Hur kan museets samlingar stimulera till språkundervisning?”

Kontakt

Ämnesansvarig
Naturvetenskapsämnenas didaktik
Professor Anna Danielsson
E-post: anna.danielsson@mnd.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Eva Norén
E-post: eva.noren@mnd.su.se

Forskarskolor