Naturvetenskapsämnenas didaktik

Bild

Forskarna inom naturvetenskapsämnenas didaktik är involverade i alla nivåer av utbildningssystemet och samhället i stort. Av central vikt är forskning på läroplanen och klassrumsinteraktioner. Analyser används för att modellera interaktioner konceptuellt i sätt som kan stödja lärares beslutsfattande rörande innehåll och metoder.

Forskningen spänner från studier av utbildning rörande hållbar utveckling i förskolan samt lärande vid extramurala lärarmiljöer såsom museer till lärande i flerspråkiga miljöer.

Karim Hamza

Ny ämnesföreträdare

Karim Hamza blir ny ämnesföreträdare i naturvetenskapsämnenas didaktik.

Bokomslag

Ny bok om: Didaktisk utvecklingsdialog – en modell för utvecklingsarbete i skolan

Karim Hamza vid MND är redaktör för den nyutkomna boken "Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling" tillsammans med projektledaren Anette Olin samt Jonas Almqvist och Lisbeth Gyllander Thorkildsen.

Zeynep Ünsal

Zeynep Ünsal MND, vinnare av Research Worth Reading 2019

Priset delas årligen ut till tre artiklar av Publications Advisory Committee for NARST tillsammans med NSTA. De artiklar som vinner anses särskilt användbara för nv-lärare

Hong Kong miljö

STINT-stipendium ledde till sabbatstermin i Hong Kong

Jesús Piqueras, forskare och lärarutbildare vid MND fick möjlighet att tillbringa en sabbatstermin vid The Chinese University of Hong Kong (CUHK) genom STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

Boken

Nyutkommen bok - utmanar företeelser inom det naturvetenskapliga undervisningsfältet

Den rykande färska boken "Cultural, social and political perspectives in Science education – a Nordic view" har skrivits med syftet att problematisera och utmana tillvägagångssätten i forskning, undervisning och lärande inom det naturvetenskapliga undervisningsfältet.

Sjöhistoriska

Samarbete med Sjöhistoriska museet

Projekt ”Verktyg för museipedagogers professionsutveckling” som leds av Jesús Piqueras universitetslektor vid MND, har i samarbete med Sjöhistoriska museet utvecklat och testat ett skolprogram ”Hur kan museets samlingar stimulera till språkundervisning?”

Kontakt

Ämnesansvarig
Naturvetenskapsämnenas didaktik
Docent Karim Hamza
E-post: karim.hamza@mnd.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Eva Norén
E-post: eva.noren@mnd.su.se

Forskarskolor