Disputation

Disputation - Jöran Petersson

Torsdagen den 27 april 2017 lade Jöran Petersson fram sin avhandling "Mathematics achievement of early and newly immigrated students in different topics of mathematics".

Jöran Petersson
Jöran Petersson

Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik

Opponent: Professor Markku Hannula, Teacher education department, University of Helsinki, Finland.

Handledare: Doktor Eva Norén är huvudhandledare och biträdande handledare är docent Gudrun Brattström.

Betygsnämnd: Professor Paola Valero, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskaps-ämnenas didaktik, Stockholms universitet, professor Anders Jönsson, Avdelningen för naturvetenskap, Högskolan i Kristianstad samt professor Christine Knipping, AG Didaktik der Mathematik, Universität Bremen, Germany. Reservledamot i betygsnämnden är professor Rikard Bögvad, Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer:

Pressmeddelande:

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa