Eva Norén, foto Mia Olvång
Eva Norén
 

Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik

Opponent: Professor Paola Valero, Aalborgs universitet, Danmark

Handledare: Professor Astrid Pettersson och docent Torbjörn Tambour, Stockholms universitet

Sammanfattning avhandling och pdf-fil för nedladdning

Pressmeddelande: Tvåspråkig matematikundervisning kan förbättra elevernas resultat