Kerstin Larsson
Kerstin Larsson

Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik

Opponent: Professor Lieven Verschaffel, Department for Instructional Psychology and Technology,The Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

Handledare: Universitetslektor Kerstin Pettersson, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, bihandledare professor Paul Andrews, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Professor Kristina Juter, Sektionen för lärande och miljö, Högskolan Kristianstad, Docent Tomas Bergqvist, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Docent Iben Christiansen, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. Reservledamot i betygsnämnden är docent Christian Gottlieb, Matematiska institutionen, Stockholms universitet.


Läs mer: Om elevers förståelse för multiplikation

Pressmeddelande: Därför är multiplikation svårare än vi tror

Lärarutbildningsportalen - Intervju med Kerstin Larsson