Cecilia Eriksson

Titel: Elevers diskurser och lärares respons i undervisning i naturvetenskap med koppling till sociovetenskapliga frågor

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik.

Opponent: Lena Hansson, biträdande professor, Högskolan Kristianstad

Handledare: Iann Lundegård, docent, Stockholms universitet

Examinator: Per-Olof Wickman, professor, Stockholms universitet

 

Cecilia Erikssons lic-avhandling (1362 Kb) finns i rum E460, välkomna att hämta ett ex.