Lisa Björklund Boistrup
Lisa Björklund Boistrup
 

Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik

 

Opponent: Professor Stephen Lerman, London South Bank University

Handledare: Professor Astrid Pettersson, Professor Staffan Selander och docent Torbjörn Tambour, Stockholms universitet

Sammanfattning avhandling och pdf-fil för nedladdning

Pressmeddelande:  Matematikbedömning påverkar elevernas lärande