Veronica Flodin
Veronica Flodin

Datum: 2015-10-23

Tid: Kl 13

Plats: Nordenskiöld salen, Geovetarhuset, Stockholms universitet

Titel: En didaktisk studie av kunskapsinnehåll i biologi på universitetet. Med genbegreppet som exempel.

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

Opponent: Docent Christina Ottander,  Umeå universi​tet

Handledare: Professor Per-Olof Wickman, Stockholms universitet, bihandledare är lektor Anders Nilsson, Stockholms universitet

Betygsnämnd: Professor Lena Tibell, Linköpings universitet, professor Andreas Redfors, Högskolan Kristianstad och docent Bengt-Olov Molander, Stockholms universitet. Reserv betygsnämnden är professor Marie Öhman, Stockholms universitet.

Läs mer om En didaktisk studie av kunskapsinnehållet i biologi på universitetet