Zeynep Ünsal
Zeynep Ünsal

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

Opponent: Erik Knain, professor, Universitetet i Oslo

Handledare: Huvudhandledare: Britt Jakobson, docent, Stockholms universitet. Biträdande handledare: Per Olof Wickman, professor, Stockholms universitet och Bengt-Olov Molander, docent, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Paola Valero, professor, Stockholms universitet,  Anders Jakobsson, professor, Malmö högskola, Caroline Liberg, professor, Uppsala universitet.  Reservledamot i betygsnämnden är Sören Nylin, professor, Stockholms universitet.