Kursen vänder sig till doktorander vid Institutionen för matematikämnets och genomförs av universitetsbiblioteket. Bland annat behandlas långsiktighet och forskarservice, organiserat informationssamlande och akribi, informationskompetens, jämförelser mellan Google scholar och CSA, Academic Search Premier samt olika databaser och system för referenshantering.