Kursen behandlar naturvetenskap ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Den belyser forskning om naturvetenskapens epistemologi och värderingar från vetenskapshistoriska och vetenskapssociologiska utgångspunkter. Kursen behandlar också viss forskning inom naturvetenskapsämnenas didaktik med anknytning till undervisning med ett vetenskapsteoretiskt innehåll.

Kursstart: 8 februari 2019, kursen är campusförlagd

Kursledare: Professor Per-Olof Wickman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Anmälan till kursen görs senast den 15 januari till: Magdalena Harnesk, e-post: forskarutbildning@mnd.su.se. Sökanden bifogar ett intyg om vilket ämne de är antagna till utbildning på forskarnivå i.

Schema: Schema vetenskapsteori 10 hp 2019 (524 Kb)

Kursplan: Kursplan, Vetenskapsteoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap (49 Kb)

Frågor om kursen besvaras av: Per-Olof Wickman