VT 2020

 

Kursansvarig

Paola Valero paola.valero@mnd.su.se
John Airey john.airey@mnd.su.se

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se
Kursplan (288 Kb)

 

Schema
 

 

Övrigt

Course description (170 Kb)

För anmälan till kursen, mejla till forskarutbildning@mnd.su.se senast 2020-01-24.