Kurser

Forskarutbildningskurser

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik har utbildning på forskarnivå i två ämnen, Matematikämnets didaktik och Naturvetenskapsämnenas didaktik.

Matematikämnets didaktik innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om matematik. De inriktningar i utbildning på forskarnivå som ges är mot förskolans matematik, mot skolans matematik samt mot högskolans matematik. Naturvetenskapsämnenas didaktik innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om naturvetenskap och ges med inriktning i utbildning på forskarnivå mot skolans naturvetenskapliga ämnen samt mot den naturvetenskapliga fakultetens ämnesområden biologi, fysik, geovetenskap eller kemi.

Lärarutbildningen är påbyggbar så att alla har möjlighet att avlägga en magister- eller masterexamen. Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå.

En del av våra kurser på forskarutbildningen kan ges till licentiander och doktorander vid andra institutioner och lärosäten. För frågor och anmälan till kurser kontakta:

Miriam Huovinen
Telefon: 08-1207 6583
E-post: forskarutbildning@mnd.su.se

alternativt

Eva Norén
Telefon: 08‑1207 6629
E-post: forskarutbildning@mnd.su.se

Det går också bra att kontakta kursansvarig lärare.