Utbildningen på forskarnivå i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik är fyra år för heltidsstuderande (240 högskolepoäng). Vanligtvis varvas forskarutbildning med undervisning eller institutionstjänstgöring på institutionen eller en skola där doktoranden arbetar deltid. Utbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel. Kursdelen omfattar 90 högskolepoäng (3 terminer). Mer information om utbildningarnas uppläggning finns i respektive studieplan.

Studieplan antagna efter den 1 juli 2017

 

Studieplan antagna före den 1 juli 2017

Kontakt

Studierektor: Eva Norén, forskarutbildning@mnd.su.se