Öppningsanförande och panelsamtal

Aula Magna
Aula Magna

Dagen inleddes med öppningsanförande av utbildningsminister Gustav Fridolin, som talade om ”Tid för varje elev i en jämlik skola”. Han betonade tre fokusområden som extra viktiga för skolan:

 • tidiga insatser
 • attraktivt läraryrke
 • jämlik skola

Därefter följde ett panelsamtal där man samtalade utifrån temat Läraren i fokus. Titeln på panelsamtalet var: ”Fantastisk undervisning – det går!” Panelen representerades av Anna Efremova, högstadielärare i matematik, Ola Palm, högstadielärare i NO och matematik och även lärarutbildare vid Stockholms universitet, Lina Axelsson Kihlblom utbildningschef i Nyköping och tidigare rektor för Ronnaskolan samt Helena Friberg vice ordförande för Sveriges Elevkårer. Moderator var Anna-Lena Hernvall, chefredaktör för tidningen Skolvärlden.

Panelen diskuterade bland annat ämnesövergripande arbetssätt för att göra undervisningen mer elevnära. Ola Palm pratade om hur man som lärare kan arbeta med projekt och uppgifter som utgår från eleverna.
-Jag tror på att hitta inspiration från barnens vardag. Om man har projekt som utgår från elevernas verklighet har eleverna möjlighet att ha en egen erfarenhet av det vi gör och då blir de också engagerade i det, säger Ola.
Anna Efremova berättade om matematiklektioner där mycket tid läggs på att diskutera matematik och matematiklösningar. Helena Friberg talade om uppfattningen att matematik och naturvetenskap ofta ses som de viktiga ämnena i skolan, hon betonade att alla ämnen måste få vara lika viktiga. Betydelsen av att lärare självs äger frågan om sin professionsutveckling, togs upp av Lina Axelsson Kihlblom. Rektorer och skolledning behöver möjliggöra utrymme för olika typer av kompetensutvecklande åtgärder.


Seminarier och workshops

Pia Nybo Myrsjöskolan, Anette Langemar Österskärsskolan och André Wrede Aronsson Österskärsskolan på seminariet "Att arbeta naturvetenskapligt och systematiskt".
Pia Nybo Myrsjöskolan, Anette Langemar Österskärsskolan och André Wrede Aronsson Österskärsskolan på seminariet "Att arbeta naturvetenskapligt och systematiskt".

 

Deltagarna erbjöds 70 olika seminarier och workshops. Det var en stor variation på seminarierna, allt från den senaste forskning från Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) till aktiva lärare från fältet som visade vad de gör i sin undervisning. Seminarierna vände sig till lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet. En nyhet för i år var Dialogkaféer – en mötesplats för lärare att diskutera angelägna frågor.

Konferensen hade också en utställar-del där läromedelsföretag, förlag, fackförbund och intresseorganisationer visade upp det senaste inom fältet.

Projektgruppen vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik som arbetat ett år med förberedelserna av konferensen var nöjda med hur dagen genomfördes. 
-Mycket skulle klaffa under dagen: parallellseminarium, teknik, matservering med mera, men med hjälp av personal från MND och studentfunktionärer flöt dagen fint, säger Auli Arvola Orlander som ingick i projektgruppen. Framför allt vill Auli lyfta det unika tillfället som konferensen gav för forskare, föreläsare och yrkesverksamma lärare att träffas både under seminarier och under mer informella former.

Anette de Ron och professor Paul Andrews, båda från Stockholms universitet, på Pauls seminarium " Using linking cubes to generate and consolidate students´algebraic thinking"
Anette de Ron och professor Paul Andrews, båda från Stockholms universitet, på Pauls seminarium " Using linking cubes to generate and consolidate students´algebraic thinking"


Film

Delar av konferensen filmades, du kan se filmerna här nedan.  Troligen kommer även hela eller delar av filmerna visas av Utbildningsradion.

Film 1 innehåller:

 • Öppningsanförande
 • Panelsamtal
 

 

Film 2 innehåller:

 • ”Didaktik: lärares vetenskap” med Per-Olof Wickman professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
 

 

Film 3 innehåller:

 • ”Följ med algebran från förskoleklass till årkurs 9” med Anna Nilsson 1 – 7 Ma/Nv lärare och Veronica Jatko Kraft ,lärare i Ma och NO för åk 4 – 9, båda är lärarutbildare vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
 

 

Film 4 innehåller:

 • ”Experiment i undervisningen och dess bedömning” med Cecilia Kozma föreståndare vid Vetenskapens Hus och Eva Hartell, doktorand vid KTH samt legitimerad lektor i grundskolan.
 

 

Film 5 innehåller:

 • ”Begreppsförmåga – en tröskel?” med Kerstin Pettersson, lektor i matematikämnets didaktik vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
 

 

Film 6 innehåller:

 • ”NO och IKT, arbeta interaktivt och kollaborativt”  med Camilla Askebäck Diaz Ma/NO-lärare samt förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm
 

 

Film 7 innehåller:

 • Intervju med Stefan Nordlund, professor och prefekt vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
 

 

Fakta Ma/Nv-biennette:

 • Genomfördes för tredje gången
 • 800 deltagare
 • 70 seminarium/workshops
 • 23 utställare
 • Under konferensen twittrades det friskt på: #mndbiennette

Text: Ann Fridell, foto: Jesús Piqueras, film: Mediaproduktion