Svend Pedersen Lecture Award

Judith S. Lederman tilldelas Svend Pedersen Lecture Award 2018

Utmärkelsen Svend Pedersen Lecture Award tilldelas år 2018 Dr. Judith S. Lederman, Illinois Institute of Technology, USA. Prisföreläsningen kommer att hållas den 13 juni 2018 kl. 13.00-14.30 i Vivi Täckholm salen, Svante Arrhenius väg 20 A.

Judith S. Lederman

Titel på prisföreläsningen:

Making Sense of Science: the role of science education research in developing and supporting Scientific Literacy​

Dr. Judith S. Lederman tilldelas Svend Pedersen Lecture Award för år 2018 med följande motivering:

Dr. Judith S. Lederman is a internationally leading researcher in Science Education. Her writing on Scientific  Inquiry and Nature of Science—in museums and science centers, as well as in formal school settings—has had lasting impact on the field of research, for teaching and science curricula worldwide and for the development of research and teaching at the Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University. Through her continuous support, Dr. Lederman has been critical for the development and recognition of our department. 

 
Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Prefekt
Tony Hansson
08-1207 6509
prefekt@mnd.su.se

Ställföreträdande prefekt
Eva Norén
08-120 766 29
eva.noren@mnd.su.se

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati), hitta till oss

Postadress:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Fax: 08-1207 6570
E-post: registrator@mnd.su.se

Personal på MND