Docent Carl-Johan Rundgren forskar bland annat på kommunikation av vetenskapliga begrepp i media. Dessa behöver eleverna få kunskap om för att kunna bli aktiva medborgare och följa med i debatterna som förs. De viktiga begreppen kan kopplas till hur man skriver kursböcker och hur NV-lärare kommunicerar vetenskapliga begrepp i skolan.
Föreläsningen ger en introduktion till begreppet 'scientific literacy'.

Föreläsare: Docent Carl-Johan Rundgren, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Föreläsningen spelades in 4 december 2012