Cecilia är engagerad i hållbar utveckling och lärande. Se filmen och hör henne berätta om sin forskning.