Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A, Arrheniuslaboratorierna, hus E på Frescati.

T-banestation: Universitetet.
Roslagsbanan: Universitetet.
Buss: Bussarna 50, 540, 608 samt 670.
Bil: Högra sidan av Roslagsvägen norr om Roslagstull.

 

 

Karta MND högupplöst (1640 Kb)