Namn Titel/funktion Omfattning
Axberg, Karin Projektledare Deltid
Mattsson, Camilla Projektledare Deltid
Nylund, Nils-Erik Projektledare Deltid
Olander, Jenny Föreståndare KRC Heltid
Stenberg, Cecilia Projektledare Deltid
Stenlund, Sofie Universitetsadjunkt Deltid