Lediga anställningar

Jobba hos oss - bild

Doktorand i matematikämnets och naturvetenskapämnenasdidaktik knutna till ReIMaS (3)

Nu söker vi tre doktorander i i matematikämnets och naturvetenskapämnenasdidaktik knutna till ReIMaS. Läs mer och sök senast 2020-02-28.

Doktorand i matematikämnets didaktik i forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem

Nu söker vi en doktorand i matematikämnets didaktik i forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem. Läs mer och sök senast 2020-03-09.

Kontakt

Prefekt
Bengt-Olov Molander
08-1207 6622
prefekt@mnd.su.se

Ställföreträdande prefekt
Karim Hamza
08-1207 6606
karim.hamza@mnd.su.se

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati), hitta till oss

Postadress:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Fax: 08-1207 6570
E-post: registrator@mnd.su.se

Personal på MND