John Airey

Introduktionsföreläsning

John Airey höll introduktionsföreläsningen som hade titeln: ”A social semiotic approach to teaching and learning science”. En presentation av föreläsningen hittar du i "Program för FoU-dagen" nedan.


Seminarier

Därefter erbjöds parallella seminarier inom en rad områden. Se Program FoU-dagen 180613 (925 Kb)

 


Prisföreläsning Svend Pedersen Lecture Award

Per-Olof Wickman och Judith Lederman

Sedan ett par år tillbaka samordnas ofta FoU-dagen med Svend Pedersen Lecture Award, så också i år. Dr. Judith S. Lederman, Illinois Institute of Technology, USA som tilldelades priset 2018, höll prisföreläsning: ”Making Sense of Science: the role of science education research in developing and supporting Scientific Literacy”​

Läs mer om årets pristagare: Judith S. Lederman tilldelas Svend Pedersen Lecture Award 2018 och se filmen från prisföreläsningen här:

 

 

Posterpresentation

Studenter som skriver självständigt arbete på masters- och ämneslärarprogram i matematikämnets eller naturvetenskapsämnenas didaktik visade och presenterade sina posters under dagen.

 

FoU-dagen arrangerades av FoU-gruppen: Iann Lundegård, Eva Norén, Veronica Flodin och Karim Hamza.