Efter en gemensam introduktion där alla välkomnades och fick matnyttig information, fortsatte studenterna på den nya profilen med ytterligare information som är specifikt för profilområdet teckenspråkig tvåspråkig undervisning.

Det är med extra stor spänning vi kommer följa profilstudenterna under de kommande åren på deras väg genom det här helt unika programmet!
 

Studenter på profilprogrammet: Jacob Tjerngren, Juni Sowell, Hanna Pettersson, Leila Svetlov och Cecilia Björck. Foto: Ann Fridell


Läs mer om: