Från Skolforskningsinstitutet:

Undervisning för hållbar utveckling – en longitudinell implementeringsstudie

Medverkande i projektet:

 • Niklas Gericke, professor, Karlstads universitet
 • Eva Lundqvist, doktor, Uppsala universitet
 • Per Sund, docent, MND,

Undervisning genom socio-vetenskapliga dilemman i gymnasiets nv-ämnen

Medverkande i projektet:

 • Karim Hamza, doktor, MND, Stockholms universitet
 • Leena Arvanitis, lektor, Blackebergs gymnasium
 • Margareta Enghag, universitetslektor, MND, Stockholms universitet
 • Karin Haglund, förstelärare vid Tumba gymnasium
 • Iann Lundegård, docent, MND, Stockholms universitet
 • Linda Schenk, docent, Institutionen för filosofi och historia, KTH
 • Andrzej Wojcik, professor, Institutionen för Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, Stockholms universitet

Läs mer: Skolforskningsinstitutet


Från Vetenskapsrådet:

Industriinitiativ i skolan – möjligheter och utmaningar för skolans NO- och teknikundervisning

Projektet har beviljats 3 708 801 kr.

Medverkande i projektet:

 • Lena Hansson, Biträdande professor, Högskolan Kristianstad
 • Maria Andrée, docent, MND, Stockholms universite

Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken

Projektet har beviljats 5 775 671 kr.

Medverkande i projektet:

 • Paola Valero, professor, MND, Stockholms universitet
 • Annica Andersson, docent, Malmö Universitet
 • Kicki Skog, universitetslektor, MND, Stockholms universitet

Läs mer: Vetenskapsrådet