Anna Åkerfeldt, MND, intervjuas om omställning till distansundervisning på gymnasier och om flippade klassrum, läs artikeln på forskning.se