Chansen att arbeta tillsammans i skolan och praktisera det de lärt sina lärarstudenter var ett viktigt skäl till att de lämnade universitetet, men det handlade också om lön. 

Läs hela artikeln i DN: Bytte till lärartjänst i grundskolan för att få högre lön


Bengt-Olov Molander prefekt vid MND och Per Berggren, ordförande i matematiklärarföreningen uttalar sig i DN om konkurrensen om lärare i matematik


Läs hela artikeln: Högskolorna dräneras på mattelärare