– När identiteten som erfaren expert hotas är det lätt att avvisa det nya. Mötet med teorier kring lärande och specialpedagogiska frågor innebär helt nya teoretiska ramverk där forskare i naturvetenskap är noviser, säger B-O Molander, som tillsammans med Karim Hamza gjort studien.

Läs hela artikeln på Lärarutbildningsportalen