Iann Lundegård, lektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Iann Lundegård, lektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
 

Kärnan i kursen är hur samhällsvetenskaplig problematik kan knytas till naturvetenskaplig kunskap. Vilka diskussioner och värderingar styr beslut som exempelvis handlar om klimatförändringar, genteknik, energisystem och resurshantering? Hur ska vi som medborgare hantera problemställningar som uppkommer det offentliga rummet? Här finns inga rätt och fel, men på vilket sätt kunskaper i naturvetenskap kan vara till hjälp när det ska fattas välgrundade beslut.

Naturvetenskaplig medborgarutbildning

– Skolans uppdrag är dubbelt, det handlar om att utveckla kunskap och att förmedla demokrati säger Iann Lundegård. På så sätt knyts även naturvetenskapen till demokrati. Det är också detta som Scientific literacy, som på svenska skulle kunna översättas till ”naturvetenskaplig medborgarutbildning” handlar om. Medborgarutbildningen, som startar redan i förskolan och hänger med upp genom gymnasiet, ska bidra till sådana kunskaper eleverna behöver ha med sig för att kunna fatta beslut genom livet.

Thomas Krigsman delar sin arbetstid mellan universitetet och Skolverket. På Skolverket har han arbetat med de nya kursplanerna för grundskolan i kemi, biologi och fysik. I de nya kurs- och ämnesplanerna har ”hållbar utveckling” blivit ett allt mer levande begrepp.

– Undervisning i hållbar utveckling handlar både om vilket innehåll som ska beröras och om formen på undervisningen. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att delta i och att bidra till undervisningen. Hur detta kan genomföras och bedömas och hur forskningen diskuterar detta är en viktig del av det didaktiska innehållet i kursen, säger Iann Lundegård. Vår inspiration återfinns i mötet mellan den vetenskapliga problematiken och klassrumspraktiken.

Fristående kurs på avancerad nivå

Kursen är fristående och ges på avancerad nivå. Den är valbar för de studenter som läser våra magister- och masterprogram. För studenter som läser Ämneslärarprogrammet ingår en liknande kurs för studenter som har två naturvetenskapliga ämnen i sin kombination.

Mer information om kursen Undervisning i naturvetenskap, utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling, 7.5 hp