Olika scenarier

Boken innehåller en samling av texter som behandlar kulturella, sociala och politiska frågor inom det naturvetenskapliga undervisningsfältet i Sverige, Norge och Danmark. Kapitelförfattarna beskriver olika scenarier med syftet att utmana företeelser de uppfattar som tagna för givna i samtiden.

Undervisningsfrågor som berör naturvetenskapsämnena

Med utgångspunkt i empiriska exempel från de nordiska länderna, genomför författarna kritiska undersökningar som riktar sig i första hand till dem som forskar inom undervisningsfrågor som berör naturvetenskapsämnena, men också till alla dem som involveras i utbildningsfrågor eller är intresserade av dessa. Författarna vill ifrågasätta huruvida konventionella forskningsmetoder, innehållsfokus och teoretiska tillvägagångssätt är tillräckliga inom fältet, som varken är politiskt neutralt eller fritt från kulturella värderingar. Några av bokens kapitelförfattare granskar debatter och forskning inom lärarutbildning, andra inom undervisningssituationer och lärande, och vissa undersöker inblandning av externa intressenter inom skolvärlden. Uppmärksamheten riktas inte bara på den enskilda händelsen, läraren eller klassen, utan på de kulturella, sociala och politiska förhållandena och sammanhangen.

Processinriktat upplägg

Denna intressanta och spännande bok involverar 20 medförfattare, varav fyra kommer från MND; Maria Andrée, Iann Lundegård, Auli Arvola Orlander och Jonna Wiblom. Innehållet har ett processinriktat upplägg, där inslag av ”In-between-chapters” sammanfattar, resonerar och problematiserar bokens innehåll i syftet att störa och röra om, och därmed visa på den ständigt pågående förflyttningen av innehållet. Boken är ett resultat av ett flerårigt finansierat nätverk med namnet ”Nordic Network for Researchers. Cultural, political and social perspectives on science education” därav också bokens namn.