Nu kan du lyssna på både Sebastian Bjönhammer, forskarstudenterande på MND

samt Maria André, docent vid MND

I avsnittet diskuteras bl.a. varför den undervisningsutvecklande praktiknära forskningen behövs, och hur man kan se på den i relation till annan typ av forskning kring undervisning.