Camilla och Kent vid posterpresentationen.
Camilla och Kent vid posterpresentationen.

Presentationerna var mycket uppskattade och en livlig diskussion följde.

Camillas självständiga arbete: Undervisning av problemlösning: En fenomenografisk studie av undervisning i problemlösning efter deltagande i matematiklyft

Kents självständiga arbete: Att förstå matematisk kvalitet: En läsning av gymnasiematematikens ämnesplan utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv

 

 

Camilla Sjölander Nordin, professor Astrid Pettersson och Kent Nodemar.
Camilla Sjölander Nordin, professor Astrid Pettersson och Kent Nodemar.