Det var studenter på Grundlärarprogrammet F-3 samt studenter som läser inom ULV-projektet (Utländska lärares vidareutbildning) som inom kurserna "Geometri, mätning och taluppfattning" och "Matematik och lärande för år F-6"  fått i uppdrag att planera undervisning och sedan genomföra den praktiskt under 3 timmar.

Fälten bakom Arrhenius laboratorierna fylldes under dagen av pigga barn och inspireradande lärarstudenter. Full aktivitet rådde när träd mättes, ekollon plockades, pinnar arrangerades och ganska snart åkte den viktiga matsäcken fram.
 

Anna Nilsson

Anna Nilsson, lärarutbildare vid MND och initiativtagare till dagen berättar:
- När lärarstudenterna förberedde planeringen hade de kontakt med elevernas lärare för att diskutera och ta emot önskemål, allt för att aktiviteterna idag ska ingå som en naturlig del i den vanliga undervisningen.

Studenterna lämnar också sin planering till lärarna för att de ska kunna följa upp dagen när de är tillbaka med eleverna hemma i klassrummet.

 

 

Nedan ett axblock av de aktiviteter som genomfördes:
 

 

Här provar eleverna ”äggkartongssymmetri”.

 

 

Ekollon och stenar till hjälp vid jämförelse av längder.

 

Hur kan man beräkna area med ostandardiserade enheter?

 

Foto: Anna Nilsson och Ann Fridell