Karim Hamza
Karim Hamza

I nätverket kommer vi att undersöka och diskutera om och hur resultaten från komparativa didaktiska analyser kan användas för att hantera didaktiska dilemman i lärares dagliga undervisningspraktik, samt hur detta i kombination med aktionsforskning kan bidra till professionell utveckling i skolan. Projektet bygger vidare på ett redan pågående samarbete mellan fyra forskargrupper i Sverige och Schweiz.