Vid institutionen finns också en ledningsgrupp som fungerar som rådgivande organ till prefekten. I gruppen behandlas operativa och strategiska frågor samt ärenden som bereds inför institutionsstyrelsen.

Institutionen har tre beredningar: arbetsmiljöberedningen, forskningsberedningen och utbildningsberedningen.

 

Skiss över institutionens organisation